تنظیمات استایل سایت

انتخاب نوع نمایش

 • Full
 • Boxed

انتخاب رنگ

 • skyblue
 • green
 • blue
 • coral
 • cyan
 • eggplant
 • pink
 • slateblue
 • gold
 • red

تجهیزات پزشکی

تجهیزات پزشکی

اجاره تجهیزات پزشکی

فروش و اجاره تجهیزات پزشکی :

 

مرکز خدمات پرستاری حامی در امر فروش و اجاره تجهیزات پزشکی فعالیت می کند زیرا باور دارد فروش و اجاره تجهیزات پزشکی یکی از راه های خدمات رسانی مطلوب برای جلب رضایت هر چه بیشتر مددجویان و بیماران می باشد.

چرا از خدمات فروش و اجاره تجهیزات پزشکی مرکز خدمات پرستاری حامی استفاده کنیم:

به دو دلیل اصلی پیشناد می کنیم از خدمات فروش و اجاره تجهیزات پزشکی مرکز خدمات پرستاری حامی استفاده نمایید:

۱) بسیاری از تجهیزات پزشکی و بیمارستانی هزینه زیادی دارند و مدت استفاده خانواده ها از این تجهیزات بازه زمانی محدودی می باشد. لذا از نظر اقتصادی خرید بسیاری از تجهیزات برای خانواده ها در منزل منطقی نمی باشد. زیرا پس از طی دوره استفاده از دستگاه ، تجهیزات خریداری شده عملا به مواد بی استفاده در خانه تبدیل خواهد شد.

۲) از آنجا که رسالت مرکز پرستاری حامی درآمدزایی از فروش تجهیزات نیست لذا تجهیزاتی که در این مرکز ارایه می شود از نظر اصالت و صحت کارکرد مورد اعتماد می باشد و مشتریان ما می توانند از صحت تجهیزات خریداری شده مطمئن باشند. همچنین با توجه به اینکه حد اقل سود برای فروش تجهیزات در نظر گرفته شده است مشتریان ما می توانند از قیمت خرید خود نیز مطمئن باشند.