تنظیمات استایل سایت

انتخاب نوع نمایش

 • Full
 • Boxed

انتخاب رنگ

 • skyblue
 • green
 • blue
 • coral
 • cyan
 • eggplant
 • pink
 • slateblue
 • gold
 • red

توانبخشی و مشاوره در منزل

توانبخشی و مشاوره در منزل

 

در علوم بهداشتی، توان‌بخشی یا بازتوانی (Rehabilitation) فرآیندی است که در آن به فرد توان‌خواه کمک می‌شود تا توانایی ازدست‌رفته خود پس از یک واقعه، بیماری یا آسیب را که منجر به محدودیت عملکردی وی شده است مجدداً به دست آورد. توان‌بخشی حوزه علمی بسیار وسیعی در مجموعه خدمات بهداشتی و درمانی محسوب می‌گردد و به افراد کمک می‌کند تا پس از ابتلا به مشکلاتی نظیر سکته، ضایعات نخاعی، جراحی‌های ارتوپدی، ضربه‌مغزی، سوختگی، کم شنوایی، اختلال پردازش مرکزی شنوایی، مشکلات تعادل و غیره، تا حد امکان بر مشکل خود غلبه نموده و استقلال عملکردی قبلی را بازیابد.

          شنوایی سنجی      بینایی سنجی         کاردرمانی
فیزیوتراپی توسط کارشناس                    شنوایی سنجی                            بینایی سنجی                        کاردرمانی